DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anket Çalışması

T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
2019/2020 Güz/Bahar Dönemi Fen Edebiyat Fakültesi Ders Değerlendirme Anketi
Değerli Öğrencimiz,
Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Kodu ve Adı:    
  

  

  Çok Düşük (1) Düşük (2) Orta (3) Yüksek (4) Çok Yüksek (5)

 Öğretim Elemanıyla İlgili Sorular
1064
1750 1 - Soru sormayı özendirir, sorulan soruları açık ve net bir biçimde cevaplandırır.  
1751 2 - Ders esnasında sınıfı yönetme becerisine sahiptir.  
1752 3 - Ders katılımına öğrencileri teşvik eder.  
1753 4 - Ders saatleri dışında öğrenci görüşme saatlerinde erişilebilirdir.  
1754 5 - Dersine zamanında gelir ve dersi düzenli olarak işler.  
1755 6 - Sınav ve diğer değerlendirmeleri adil olarak gerçekleştirir.  
1756 7 - Ders anlatımı açık ve anlaşılırdır.  

 Dersle İlgili Sorular
1065
1757 1 - Ders için materyaller (Ders kitabı, verilen fotokopiler, vb.) yeterli ve faydalıdır.  
1758 2 - Ders öğretim elemanı tarafından dönem başında belirtilen amaç ve içeriğini kapsayacak şekilde işlenir.  
1759 3 - Öğrencilerden neler beklendiği (derse devam, ödev, vb.) dönem başında net olarak belirtilir.  
1760 4 - Dersin sınavı öğrenilen bilgi ve becerileri ölçer.  
1766 5 - Sınavlardaki sorular açık ve dersle uyumludur.  
1767 6 - Dersin mesleki bilgi ve becerilerime katkı sağladığını düşünüyorum.  

Diğer yorum ve düşünceleriniz:    

   


Katkılarınız için teşekkür ederiz.